lô gô thép minh khôi

Thép tròn đặc, vuông đặc

Thép tròn đặc SKD61

Thép tròn đặc SKD61

Thép tròn đặc S45CR, S50C, S55C, Thép tròn đặc SCM440, thép tròn đặc SCR440, thép tròn đặc SKD11, thép tròn đặc SKD61, thép tròn đặc SKS3, thép tròn đặc Sk3, thép vuông đặc

  • thepminhkhoi@gmail.com
  • http://thepminhkhoi.com/

Thông tin

thép tròn SKD61, thép tròn đặc SKD61

Quy cách sản phẩm thép tròn SKD61:

STT Tên sản phẩm Độ dài Khối lượng STT Tên sản phẩm Độ dài Khối lượng
( m ) ( kg ) ( m ) ( kg )
THÉP TRÒN ĐẶC SKD61
1  Ø12 6 5,7 17  Ø55 6 113
2  Ø14 6,05 7,6 18  Ø60 6 135
3  Ø16 6 9,8 19  Ø65 6 158,9
4  Ø18 6 12,2 20  Ø70 6 183
5 Ø20 6 15,5 21  Ø75 6 211,01
6  Ø22 6 18,5 22  Ø80 6,25 237,8
7  Ø24 6 21,7 23  Ø85 6,03 273
8  Ø25 6 23,5 24  Ø90 5,96 297,6
9  Ø28 6 29,5 25  Ø95 6 334,1
10  Ø30 6 33,7 26  Ø100 6 375
11  Ø35 6 46 27  Ø110 6,04 450,01
12  Ø36 6 48,5 28  Ø120 5,92 525,6
13  Ø40 6 60,01 29  Ø130 6,03 637
14  Ø42 6 66 30  Ø140 6 725
15  Ø45 6 75,5 31  Ø150 6 832,32
16  Ø50 6 92,4 32  Ø180 6 1.198,56
DUNG SAI ± 5% 33  Ø200 6 1.480,8

Từ khóa: Thép tròn đặc SCM440thép tròn đặc SCR440thép tròn đặc SKD11thép tròn đặc SKD61thép tròn đặc SKS3thép tròn đặc Sk3thép vuông đặc

Công ty cổ phần Xây Dựng TM và XNK Minh Khôi

Địa chỉ: 12 đường TA 34, P.Thới An, Q.12, Tp.HCM

Điện thoại: 02862 567 696        Fax: 02862 567 944

Mst: 0314262623

Email: thepminhkhoi@gmail.com

Quảng cáo

Đối tác